De wedstrijd van 2019

Van 16 t/m 19 januari 2019 is de jaarlijkse wedstrijd van "de Nachtegaal" weer gehouden. 473 waterslagers waren door 33 inzenders ingeschreven en op woensdag 16 januari ingebracht. Donderdag 17 januari werden deze vogels door 9 keurmeesters beoordeeld en om 17.00 uur waren alle keurlijsten geschreven. Op vrijdag werd de catalogus gemaakt en op zaterdag 19 januari werd om 10 uur de studiedag geopend met het uitreiken van de prijzen. De prijswinnaars kunt u verder op deze site vinden. Op deze studiedag waren zo'n 40 liefhebbers van waterslagers aanwezig. Alle prijswinnende vogels konden worden beluisterd en na de middagpauze kon men vogels op verzoek beluisteren. Het afluisteren van de vogels stond onder leiding van keurmeester Jan de Bruine en diverse geanimeerde discussies werden gevoerd. Zo is weer gesproken over het verschil tussen Belgische en Nederlandse waterslagers en waarom deze verschillen het deelnemen van Nederlandse waterslager kwekers aan internationale wedstrijden in de weg staan. Na afloop van de studiedag was de exporteur weer verschenen om de overtollige vogels te kopen voor export naar het buitenland. Omstreeks 17.30 uur was alles achter de rug en kon worden terug gezien op een geslaagde studiedag en zat de wedstrijd van 2019 er weer op.